این یادداشت ها را برای تو میگذارم

درد یعنی تو بیایی وُ من؛ رفته باشم

آدرس ِ جدید خواستید خبرم کنید

اینجا بوی ِ گرد و غبار میدهد !دوستش ندارم

تاريخ یکشنبه هفتم دی 1393سـاعت 19:8 نويسنده | |

حالم درست شبیه ِ یه عالم لواشک ِ داغ ِ خوابیده زیر  ِ نور آفتاب است 

 

همان قدر بی رمق و مست ِ گرمای ِ آفتاب :( 

همانقدر کرخت و درد آلود ...

.

.

.

 کسی درون من خسته است....

 

تاريخ یکشنبه هفتم دی 1393سـاعت 19:6 نويسنده |

MiSs-A